یکی از نکات انتقاد آمیز از مدیران وب سایتهای اصلی شهرستان گتوند به نامهای گتوند نیوز و سلام گتوند این است که ، طی روزهای اخیر که تنها ایستگاه توقف حرم مطهر امام حسین (ع) صالح شهر انتخاب شده بود ، حتی یک بار این خبر را در وب سایتهای خود منتشر نکرده بودند در حالی که وب سایت شهرستان دزفول چندین بار خبر توقف حرم مطهر را بعد از دزفول ، شهر صالح شهر در شهرستان گتوند منتشر کرده بود . وب سایت شهرستان گتوند تنها یک بار منتشر کرده بود که بعد از اندیمشک و دزفول ، شهرک چمران ایستگاه توقف حرم خواهد بود در صورتی که کسی در این سطح آیا نمیداند شهرک چمران حدود 4 سال تبدیل به شهر صالح شهر شده است ؟

امید میرود که در مراسمات بعدی که در صالح شهر برگزار میگردد ، مدیریت این وب سایتها اینگونه اخبار به این مهمی را بصورت جامع منتشر کنند .  

 صالح شهر بزرگترین شهر شهرستان گتوند می باشد ، که نزدیک به 10 هزار جمعیت ، و در مسیر جاده اصلی شهرستانهای شوشتر و دزفول قرار دارد .

 صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 53 صفحه بعد