تجمع اعتراضی کارگران نی بر هفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر که بامداد روزسه شنبه (۳ بهمن ماه) درمقابل ساختمان ریاست جمهوری آغاز شده بود عصر روز دوشنبه ۹ بهمن ماه با توافقاتی میان نمایندگان کارگران و وعده‌های مسئولان دولتی خاتمه یافت. به گزارش ایلنا، تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی بر کارون شوشتر مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در حالی خاتمه یافته است که حدود ۳۰۰ نفر از کارگران نی‌شکر هفت تپه نیز که از روز شنبه هفتم بهمن ماه در اعتراض به مشکلات صنفی مشابهی از شوش دانیال با سفر به تهران به جمع کارگران کارون پیوسته‌ بودند. به گفته یکی از کارگران معترض، پس از گذشت هفت روز از تجمع کارگران فصلی نی بر در مقابل ساختمان ریاست جمهوری، ناچار شدیم به وعده های مسئولان دفتر ریاست جمهوری برای پی گیری مطالباتمان اعتماد کنیم. این کارگر در ادامه گفت: نمایندگان ما طی مذاکراتی که به مسئولان داشته‌اند قرار شده است ظرف دو هفته آتی دولت مشکلاتمان را در مجلس مطرح کند. این کارگر گفت: کارگران با پایان دادن به تجمع خود نشان دادند که به وعدهای دولت اعتماد کرده‌اند. او افزود: بعد از گذشت دو الی سه هفته فرصتی که دولت از کارگران خواسته است تا به مشکلاتمان رسیدگی کند، در صورت بی پاسخ ماندن خواسته هایمان، طبق گفته مسئولان دفتر ریاست جمهوری (که اگر به مشکلات شما رسیدگی نشد دوباره تجمع کنید)، ما به تجمعات خود ادامه خواهیم داد.صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 53 صفحه بعد